Flipkart Wielka wyprzedaż miliarda dni 2021 r. Już wkrótce: wszystko, co musisz wiedzieć

Big Billion Days 2021 firmy Flipkart jest tu za rogiem. Gigant e-commerce nie poda that wyprzeday, ale wymieni produkty i kategorii, które otrzymaj zniki za porednictwem dedykowanej mikrostrony. Big Billion Days oferuje zniki na smartfony, elektronik, telewizory, odzie modow i nie tylko. Flipkart oferuje równie ogromne zniki na iPhone’a 12, który równie otrzyma obnion cen od Apple wraz z wydaniem serii iPhone 13. Podczas nadchodzcej wyprzeday, pojawi si równie Realme 4K Google TV Stick.

Edycja 2021 Flipkart Oczekuje si, e wkrótce rozpocznie si wyprzeda Big Billion Days. ten mikrowitryna stworzony dla Wielka Wyprzedaż Miliardów Dni nie wspomina jeszcze o datach sprzeday. Jednak wiele produktów otrzyma do 80 procent zniki podczas wyprzeday, zgodnie z mikrowitryn. Gigant e-commerce nawiza wspóprac z Axis Bank i ICICI Bank w zakresie ofert specjalnych. Dodatkowo wspópracuje równie z Paytm w zakresie ofert cashback.

In the ramach of Big Billion Days Specials, Flipkart wprowadzi produkty takie jak Rdze dwikowy Suchawki Life Note E Saina Nehwal Edition, MSI Laptop do gier GF63 Thin Core i5, Dźwięk Boulta Suchawki Soul Pods, iByskawica Max smartwatch. Na mikrowitrynie wspomina si równie, e smartwatche do łodzi dostanie 70-procentow znik, podczas gdy Goniki odzi bdzie do 80 procent taniej. Dizo suchawki bd tasze o 60 procent i Intellaptopy z zasilaniem bd tasze nawet o 40 procent.

Microwitryna nie okrelia ofert, które Flipkart bdzie oferowa na smartfony. Jednake, iPhone 12 jest katalogowany na Rs. 66 999 dla wariantu pamici 64 GB, gdy jest do dyspozycji za Rs. 65 900 na Jabłka Strona internetowa. Wariant pamici 128 GB iPhone’a 12 jest wymieniony na Flipkart za Rs. 71 999, a trona Apple ma za Rs. 71 900. Wariant 256 GB jest dostpny na Flipkart za Rs. 81,999 i na stronie Apple za Rs. 80,900. Ten pocztek cena wariantów pamici 64 GB, 128 GB, i 256 GB wynosia Rs. 79 900, Rs. 84 900, i Rs. 94 900, odpowiednio. Apple obniyo ceny iPhone’a 12 póniej wodowanie ten iPhone 13 modele.

Ja tenPrawdziwy ja Mówi si, e kij Google TV 4K jest wodowanie podczas wyprzeday Big Billion Days Flipkart 2021. Na razie, wci nie jest jasne, jak bdzie wyceniony kij Realme 4K Google TV, a jego specyfikacje, równie, nie s jeszcze znane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.